Friday, April 2, 2010

Pertandingan Melukis Poster Kelab PRS dan Kelab SLAD

1.Guru memaklumkan berkaitan Pertandingan Melukis Poster.
2. Semua ahli perlu menyertainya dan temanya adalah “Pencegahan Merokok Jauhi Dadah”.
3. Guru mengedarkan syarat-syarat Pertandingan Melukis Poster sebelum pertandingan dijalankan.
4. Guru Penasihat memberikan taklimat sebelum pertandingan dimulakan.
5. Guru mengedarkan kertas lukisan untuk setiap pelajar.
6. Proses pengadilan adalah berdasarkan kriteria-kriteria berikut:
   
 • Kreativiti hasil penyertaan.    
 • Keaslian konsep lukisan poster.    
 • Keberkesanan penyampaian mesej.     
 • Medium lukisan yang diterima adalah seperti Pensil Warna, Krayon dan Warna Air.
   7. Hadiah Penyertaan hanya akan diberi kepada peserta-peserta dengan hasil penyertaan yang memuaskan dan dikhaskan hanya tiga tempat untuk para pemenang.   
    
   Falsafah:
   • Mencungkil bakat semua ahli PRS.  
   • Memberikan pendedahan kepada semua ahli PRS berkaitan Pertandingan Melukis Poster.
     
   Antara contoh lukisan yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar.

     0 comments:

     Post a Comment

     Melukis Gambar Lembu & Lakaran Wajah (1 Mac 2011)

     1. Taklimat guru penasihat.
     2. Semua ahli menyanyikan lagu PRS, Sahabat PPDa beramai-ramai sebelum aktiviti dijalankan.
     3. Guru membuat pembahagian kumpulan (4 kumpulan).
     4. Setiap kumpulan melantik seorang ketua.
     5. Setiap pelajar diedarkan 2 helai kertas A4.
     6. Semua pelajar diminta untuk melukis gambar seekor ‘lembu’ dan ‘muka /wajah’ masing-masing mengikut kreativiti.
     7. Guru menjelaskan pentafsiran gambar yang telah dilukis.
     8. Guru menjelaskan falsafah yang diperolehi daripada aktiviti yang dijalankan.

     Jamuan Akhir Tahun PRS 30 Julai 2011

     Jamuan Akhir Tahun Kelab PRS (Hi-Tea)

     Tempat : Holiday Villa, Subang Jaya (Cafe)

     Tarikh : 30 Julai 2011

     Masa : 1.00 pm – 5.00pm

     Tema Pakaian : Smart Casual     “Optical Illusion” / Salji Di Padang Pasir (8 Februari 2011)

     1. Taklimat guru penasihat.
     2. Ahli diedarkan Lampiran 1-3 dan diminta meneliti apa yang mereka nampak. Lekatkan gambar itu di dinding.
     3. Perbincangan diadakan mengapa ada ahli nampak jelas satu aspek saja daripada semua gambar tersebut.
     4. Guru penasihat menerangkan pentafsiran bahawa apabila seseorang memandang sesuatu, otaknya akan memberitahu mata supaya menumpukan perhatian kepada satu yang jelas kelihatan sahaja. Kaitkan ini dengan cara individu mengukur seseorang dengan memandang lahiriah saja. Tanpa mengenali dengan lebih dekat, kesimpulan dan penilaian awal akan dibuat sama ada ada cara sedar atau tidak. Kaitkan bagaimana faktor membuat penilaian awal ini boleh menyekat penerimaan terhadap individu itu, terutama di dalam proses menolong. Tegaskan bahawa prasangka dan lain-lain akan membuatkan Pembimbing Rakan Sebaya mempunyai fikiran tertutup dan perhubungan tidak akan berkesan.

     Salam Lebaran 2011...